Live billede af vejret i Ørbæk. Kameraet peger mod syd og i baggrunden ses Ørbæklunde slot. Billedet opdateres automatisk hvert 5. sekund
VEJRET I ØRBÆK “Man kan ofte af Skyernes Udseende forudsige Vejret, nogle Former giver godt Vejr, andre daarligt - men i alle Tilfælde kommer det selvfølgelig an paa Vejret” Robert Storm Petersen